ข้อตกลงและเงื่อนไข

 การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาตและมีอายุเกิน 18 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมาย ในการทำสัญญาการซื้อขายกับทางไลค์เรียนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าท่านใดที่ได้ฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว เพื่อวามเป็นระเบียบเรียบร้อย

้www.likedurian.com

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.