กล้วยหอมทองฟรีซดราย

กล้วยหอมทองอบกรอบ

กล้วยหอมทองปลอดสาร ผู้เขียนชอบมากพยายามหาทานทุกเช้า มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายและมีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกล้วยหอมทองของที่เราใช้ทำอบกรอบ เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเนื่องจากมีรสชาติดี และมีผลที่สวยงาม ลองทำตลาดกันดู

Sorry for the inconvenience.

ค้นหาสิ่งที่ต้องการซ้ำอีกครั้งหนึ่ง